Alemán | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Lieber Johann,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Bezug nehmend auf...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
In Bezug auf...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Wären Sie so freundlich...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Wir beabsichtigen...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Vielen Dank im Voraus...
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Hochachtungsvoll
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Herzliche Grüße
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Grüße
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo