Checo | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Vážený pane prezidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Milý Johne,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Musím vás požádat, zda...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vážíme si vaší práce.
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo