Chino | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo