Coreano | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
반가운 철호씨,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
... 가,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo