Danés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Kære Fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Vi skriver til jer angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vil du have noget imod at...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Kunne du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Vil du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
Kan du venligst sende mig...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
Du er snarest anmodet til at...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Det er vores hensigt at...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo