Holandés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo