Húngaro | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Tisztelt Elnök Úr!
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Tisztelt Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Kedves John!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Továbbá...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
A ....ajánlásával ....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
X nevében írok Önnek ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Nem bánná, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le lennék kötelezve, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
Tudna ajánlani ...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
El tudná nekem küldeni a ...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
Kérem, hogy sürgősen ...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Hálásak lennék, ha ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Az a szándékunk, hogy ...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Ha több információra van szüksége
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Várom a mihamarabbi válaszát
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo