Portugués | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Escrevemos a respeito de...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Escrevemos em atenção a...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Em relação à/ao ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
Em atenção à/ao...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Teria a gentileza de...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Devo perguntar-lhe se...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
O senhor poderia recomendar...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Nós prezamos o seu negócio.
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Abraços,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo