Ruso | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Привет, Иван!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Ввиду...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo