Tailandés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
เรียนท่าน
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
เรียนท่าน
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
เรียนท่าน
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
อ้างอิงมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formal, muy educado
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพ
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
ขอแสดงความนับถือ
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพ
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
ด้วยความนับถือ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo