Vietnamita | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Bäste herrn,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till er angående ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga er om/angående ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Skulle ni kunna rekommendera ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Skulle ni kunna skicka mig ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
Vi ber er omgående att ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Om ni behöver mer information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo