Chino | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
İlgili şahsa / makama,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sayın Nihal Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Sayın Ahmet Turgan,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Sevgili Ali,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
我们因为...给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们写这封信是因为...
Formal, en nombre de toda la compañía.
...'e istinaden
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写这封信,想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
... adına yazıyorum.
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗
Solicitud formal, educado
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitud formal, educado
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Bizim niyetimiz şudur ki ...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Üzgünüz ki ...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
提前谢谢您…
Formal, muy educado
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, muy educado
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, directo
Daha fazla bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Saygılarımızla,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Saygılarımla,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılar,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Saygılar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo