Árabe | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
السيد الرئيس المحترم،
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Thưa ông,
سيدي المحترم،
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Thưa bà,
السيدة المحترمة،
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Thưa ông/bà,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Thưa các ông bà,
السادة المحترمون،
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Thưa ông/bà,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
السيد أحمد المحترم،
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
السيدة نادية المحترمة،
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي السيدة نادية،
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
عزيزي أحمد كرم،
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
عزيزي أحمد،
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
نكتب لكم بخصوص...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
نكتب لكم بخصوص...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
وعلاوة على ذلك...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
بالنسبة إلى...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
أكتب للاستفسار عن...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
أكتب إليك نيابة عن...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
لقد تم ترشيح شركتم...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
هل تمانع لو...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
هلاّ تفضلت بـ...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
سأكون ممتنّا إذا...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
سنكون مُمتنين لو...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
لدينا نية في أنْ...…
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
أقدر تعاملك معنا.
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Menos formal, educado
Kính thư,
مع خالص التحية والاحترام،
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
كل المودة والاحترام،
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
تحياتي الحارة،
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
تحياتي،
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo