Finlandés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Arvoisa Herra Presidentti,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Thưa ông,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Thưa bà,
Hyvä Rouva,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Thưa ông/bà,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Thưa các ông bà,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Thưa ông/bà,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Hyvä John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
Hyvä John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Kirjoitamme teille koskien...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
Koskien...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
Viitaten...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
Olisikohan mahdollista...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Haluan kysyä voisiko...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Voisitteko suositella...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Pyydämme teitä välittömästi...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Olisimme kiitollisia jos...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
Tavoitteemme on...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Menos formal, educado
Kính thư,
Ystävällisin terveisin,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
Ystävällisin terveisin,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
Kunnioittavasti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
Parhain terveisin,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
Terveisin,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo