Polaco | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Thưa ông,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Thưa bà,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Thưa các ông bà,
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Proszę o pilne...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
Kính thư,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo