Tailandés | Frases - Negocios | Carta

Carta - Dirección

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Formato de dirección de EE.UU.:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Colonia, Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de España:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad (Provincia)
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Argentina:
Nombre de la empresa, Nombre del destinatario, Nombre de calle o avenida + Número de local, Código postal + Ciudad, Provincia
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, nombre de la compañía, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Formato de dirección estándar:
nombre de la compañía, destinatario, calle + número, población, código postal + región/estado

Carta - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo
Thưa ông,
เรียนท่าน
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Thưa bà,
เรียนท่าน
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Carta - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta

Carta - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Menos formal, educado
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo