Sueco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Sehr geehrter Herr Präsident,
Bäste herr ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Sehr geehrter Herr,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Sehr geehrte Frau,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr/fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Lieber Johann,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Bezug nehmend auf...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
In Bezug auf...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitud formal, tentativo
Wären Sie so freundlich...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitud formal, muy educado
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunde du skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitud formal, educado
Können Sie ... empfehlen...
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Sie werden dringlichst gebeten...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Wir beabsichtigen...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Der Anhang ist im ...-Format.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, educado
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Vielen Dank im Voraus...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, educado
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, educado
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Om du behöver mer information ...
Formal, directo
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, directo
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, educado
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hochachtungsvoll
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Grüße
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo