Tailandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Sehr geehrter Herr Präsident,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Sehr geehrter Herr,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Sehr geehrte Frau,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Lieber Herr Schmidt,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Lieber Johann,
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Bezug nehmend auf...
เนื่องมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
In Bezug auf...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Wären Sie so freundlich...
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitud formal, tentativo
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitud formal, muy educado
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitud formal, muy educado
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, educado
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitud formal, educado
Ich möchte Sie fragen, ob...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
Können Sie ... empfehlen...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, directo
Sie werden dringlichst gebeten...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitud formal, muy directo
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitud formal y específica, directo
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Petición formal, directo
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
Wir beabsichtigen...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaración de intención formal, directo
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Der Anhang ist im ...-Format.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, educado
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muy educado
Vielen Dank im Voraus...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muy educado
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, educado
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, educado
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, educado
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, directo
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, directo
Wir schätzen Sie als Kunde.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, directo
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muy directo
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, educado
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, nombre del destinatario desconocido
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความจริงใจ
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hochachtungsvoll
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Herzliche Grüße
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Grüße
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo