Danés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til dig angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i anledning af...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
Ville du have noget imod hvis...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Vil du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du anmodes til snarest at...
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby ...
Det er vores intention at...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Příloha je ve formátu...
Bilaget er i...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, educado
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, educado
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du behøver mere information...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo