Ruso | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dobrý den,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
Дорогой Иван!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
Ввиду...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
В отношении...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby ...
Нашим намерением является...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Příloha je ve formátu...
Прикрепленный файл в формате...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, educado
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Больше информации см. на сайте...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, educado
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Menos formal, educado
S pozdravem,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo