Sueco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Vážená paní,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, educado
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, educado
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, educado
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo