Tailandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Vážený pane prezidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Vážený pane,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Vážená paní,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Vážený pane / Vážená paní,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dobrý den,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Všem zainteresovaným stranám,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Vážený pane Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Vážená slečno Smithová,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Vážená paní Smithová,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Milý Johne Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Milý Johne,
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Obracíme se na vás ohledně...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Píšeme vám ve spojitosti s...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
V návaznosti na...
เนื่องมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
V návaznosti na...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Píši vám, abych vás informoval o...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Píši Vám jménem...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Vaše společnost mi byla doporučena...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vadilo by Vám, kdyby...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitud formal, muy educado
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitud formal, muy educado
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, educado
Máme zájem o získání/obdržení...
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitud formal, educado
Musím vás požádat, zda...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
Mohl(a) byste doporučit...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, directo
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitud formal, muy directo
Byli bychom vděční, kdyby...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaký je váš aktuální ceník pro...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitud formal y específica, directo
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Petición formal, directo
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
Naším záměrem je, aby ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaración de intención formal, directo
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Je nám líto vás informovat, že...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Příloha je ve formátu...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, educado
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muy educado
Děkuji Vám předem...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muy educado
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, educado
Těším se na možnou spolupráci.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, educado
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, educado
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, directo
Pokud budete potřebovat více informací...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, directo
Vážíme si vaší práce.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, directo
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muy directo
Těším se na Vaší odpověď.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, educado
S pozdravem,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, nombre del destinatario desconocido
Se srdečným pozdravem,
ด้วยความจริงใจ
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
S pozdravem, / Zdravím,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo