Checo | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, educado
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, educado
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muy educado
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, educado
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, educado
此致
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo