Danés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, educado
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, muy educado
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, educado
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
此致
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo