Esperanto | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士/小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Estimata John
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们就...一事给您写信
Ni skribas al vi pri...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们因...写这封信
Ni skribas en rilato kun...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
Plu al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写信想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, educado
我们对获得/接受...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Ĉu vi rekomendas...
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
Vi urĝe petis al...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco de...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
附件是...格式的
La alligiteco estas en...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, educado
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muy educado
提前谢谢您...
Antaŭdankon…
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, educado
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas pri via negoco.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, educado
此致
Altestime,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Altestime,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Altestime,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo