Sueco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
因贵公司...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitud formal, tentativo
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitud formal, muy educado
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitud formal, muy educado
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Solicitud formal, educado
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitud formal, educado
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, educado
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muy educado
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, educado
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, educado
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Formal, directo
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, directo
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, educado
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
祝好
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo