Polaco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Solicitud formal, muy directo
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, educado
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muy educado
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muy educado
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, educado
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, muy usado, destinatario conocido
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo