Tailandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

친애하는 사장님께,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
관계자님께 드립니다.
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
사모님께 드립니다.
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
친애하는 관계자님께 드립니다.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
친애하는 여러분께 드립니다.
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
관계자분(들)께 드립니다.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
친애하는 최철수님,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
친애하는 김민정님,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
친애하는 김선영님,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
친애하는 최유라님,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
친애하는 홍두깨씨,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
친애하는 미영씨,
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
...에 관하여 말씀드리자면,
เนื่องมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 대해서 언급하자면,
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
...를 대신하여 글을 드립니다.
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitud formal, tentativo
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitud formal, tentativo
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitud formal, muy educado
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitud formal, muy educado
...를 보내주시겠습니까?
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, educado
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitud formal, educado
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
...를 추천해 주시겠습니까?
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, directo
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitud formal, muy directo
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitud formal y específica, directo
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Petición formal, directo
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
저희의 목적은 ... 입니다.
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaración de intención formal, directo
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, educado
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muy educado
미리 감사의 말씀 드리며...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muy educado
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, educado
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, educado
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, educado
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, directo
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, directo
당신의 수고에 감사드립니다.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, directo
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muy directo
조만간 답장 받길 기대합니다.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, educado
... (자신의 이름) 드림,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, nombre del destinatario desconocido
... (자신의 이름) 드림,
ด้วยความจริงใจ
Formal, muy usado, destinatario conocido
... (자신의 이름) 드림,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, no tan usado, destinatario conocido
.... 보냄,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
.... 보냄,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo