Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Kære John,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Med venlig hilsen
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Med venlig hilsen
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo