Coreano | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Kære Fru.,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Kære Hr./Fru.,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Kære Hr./Fru.,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Til hvem det måtte vedkomme,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kære Hr. Smith,
친애하는 최철수님,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kære Fru. Smith,
친애하는 김민정님,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kære Frk. Smith,
친애하는 김선영님,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kære Fr. Smith,
친애하는 최유라님,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Kære John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Kære John,
친애하는 미영씨,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver til dig angående...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i anledning af...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
I fortsættelse af...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I henhold til...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jeg skriver til dig på vegne af...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, al escribir en nombre de otro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ville du have noget imod hvis...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Solicitud formal, tentativo
Vil du være så venlig at...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Solicitud formal, tentativo
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Solicitud formal, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, educado
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Jeg er nødt til at spørge dig om...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Kan du anbefale...
...를 추천해 주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Du anmodes til snarest at...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Solicitud formal, muy directo
Vi ville sætte pris på hvis...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Solicitud formal y específica, directo
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Petición formal, directo
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Petición formal, directo
Det er vores intention at...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declaración de intención formal, directo
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi må desværre meddele dig at...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Bilaget er i...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, educado
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, muy educado
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, muy educado
Tak på forhånd...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, muy educado
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, muy educado
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, muy educado
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, educado
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, educado
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, educado
Tak for din hjælp i denne sag.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, educado
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, directo
Hvis du behøver mere information...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, directo
Vi sætter pris på din forretning.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, directo
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, muy directo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Menos formal, educado
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo