Inglés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Kære John,
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
I fortsættelse af...
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I henhold til...
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Bilaget er i...
The attachment is in...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, educado
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formal, directo
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formal, directo
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Med venlig hilsen
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo