Finlandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John
Hyvä John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
Koskien...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
Viitaten...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi rekomendas...
Haluan kysyä voisiko...
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko suositella...
Solicitud formal, directo
Vi urĝe petis al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Petición formal, directo
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco de...
Tavoitteenamme on...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
La alligiteco estas en...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formal, educado
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, muy educado
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, muy educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, educado
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, directo
Se vi bezonas plian informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, directo
Ni dankas pri via negoco.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, muy directo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Menos formal, educado
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo