Húngaro | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John
Kedves John!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
Továbbá ....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Solicitud formal, directo
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Petición formal, directo
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formal, educado
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Formal, muy educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formal, educado
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formal, directo
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Formal, directo
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formal, muy directo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Menos formal, educado
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo