Polaco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, educado
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muy educado
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo