Tailandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Estimata Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Estimata sinjoro,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Estimata sinjorino,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Estimataj sinjoroj,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Estimata John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
เนื่องมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi rekomendas...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, directo
Vi urĝe petis al...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna prezolisto por...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Petición formal, directo
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
La alligiteco estas en...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, educado
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, educado
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, directo
Se vi bezonas plian informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, directo
Ni dankas pri via negoco.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muy directo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, educado
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
ด้วยความจริงใจ
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo