Vietnamita | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Estimata sinjoro,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Estimata sinjorino,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Estimataj sinjoroj,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Estimata sinjoro Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Estimata John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Estimata John
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Ni skribas al vi pri...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ni skribas en rilato kun...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Plu al...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kun referenco al...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Mi skribas por demandi pri...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Mi skribas al vi nome de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Ĉu vi kontraŭus, se...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Mi estus dankema, se vi povus...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Mi devas peti vin, ĉu...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Ĉu vi rekomendas...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
Vi urĝe petis al...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Ni estus dankemaj, se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Kio estas via nuna prezolisto por...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Ĝi estas nia intenco de...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
La alligiteco estas en...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, educado
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Antaŭdankon…
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Se vi bezonas plian informon...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Ni dankas pri via negoco.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
Altestime,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Ĉion bonan,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo