Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Koskien...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Viitaten...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Ystävällisin terveisin,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Terveisin,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo