Danés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Arvoisa Herra Presidentti
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Hyvä Rouva
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Hyvä Herra / Rouva
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Hyvä rouva Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Hyvä John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Hyvä John,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver til dig angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i anledning af...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Koskien...
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Viitaten...
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Olisikohan mahdollista...
Ville du have noget imod hvis...
Solicitud formal, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
Vil du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitud formal, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitud formal, muy educado
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
Haluan kysyä voisiko...
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
Voisitteko suositella...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, directo
Pyydämme teitä välittömästi...
Du anmodes til snarest at...
Solicitud formal, muy directo
Olisimme kiitollisia jos...
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Petición formal, directo
Tavoitteenamme on...
Det er vores intention at...
Declaración de intención formal, directo
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Liitetiedosto on ... muodossa.
Bilaget er i...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, educado
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, muy educado
Kiittäen jo etukäteen...
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, educado
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, educado
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, educado
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
Jos tarvitsette lisätietoja...
Hvis du behøver mere information...
Formal, directo
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, directo
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Terveisin,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo