Sueco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Arvoisa Herra Presidentti
Bäste herr ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Hyvä Rouva
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr/fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Hyvä John,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Koskien...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Olisikohan mahdollista...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitud formal, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitud formal, muy educado
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde du skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitud formal, educado
Haluan kysyä voisiko...
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Voisitteko suositella...
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Tavoitteenamme on...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Liitetiedosto on ... muodossa.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, educado
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, educado
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, educado
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om du behöver mer information ...
Formal, directo
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, directo
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, educado
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Terveisin,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo