Tailandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Monsieur le Président,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Monsieur,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Madame,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Madame, Monsieur,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Madame, Monsieur
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Aux principaux concernés,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Monsieur Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Madame Dupont,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Mademoiselle Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Madame Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Monsieur Dupont,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Cher Benjamin,
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Nous vous écrivons concernant...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Nous vous écrivons au sujet de...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Suite à...
เนื่องมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
En référence à...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
J'écris afin de me renseigner sur...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Je vous écris de la part de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Auriez-vous l'amabilité de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitud formal, tentativo
Je vous saurai gré de...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitud formal, muy educado
Je vous saurai gré de...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitud formal, muy educado
Pourriez-vous me faire parvenir...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, educado
Nous sommes intéressés par la réception de...
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitud formal, educado
Je me permets de vous demander si...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
Pourriez-vous recommander...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, directo
Nous vous prions de...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitud formal, muy directo
Nous vous serions reconnaissants si...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Quelle est votre liste des prix pour...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitud formal y específica, directo
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Petición formal, directo
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
Notre intention est de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaración de intención formal, directo
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Nous regrettons de vous informer que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Le fichier joint est au format...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, educado
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muy educado
En vous remerciant par avance...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muy educado
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, educado
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, educado
Merci pour votre aide.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, educado
Dans l'attente d'un entretien prochain.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, directo
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, directo
Merci de votre confiance.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, directo
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muy directo
Dans l'attente de votre réponse.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, educado
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, nombre del destinatario desconocido
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
ด้วยความจริงใจ
Formal, muy usado, destinatario conocido
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Meilleures salutations,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Cordialement,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo