Holandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Αναφορικά με,...
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, educado
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
χαιρετισμούς,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
θερμούς χαιρετισμούς
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo