Ruso | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Уважаемый г-н президент
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Αγαπητέ Ιωάννη,
Дорогой Иван!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Σας γράφουμε σχετικά με...
Пишем вам по поводу...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Мы пишем в связи с ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Σχετικά με...
Ввиду...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Αναφορικά με,...
В отношении...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, al escribir en nombre de otro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Θα ήταν δυνατόν...
Вы не против, если...
Solicitud formal, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Будьте любезны...
Solicitud formal, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Буду очень благодарен, если...
Solicitud formal, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitud formal, muy educado
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitud formal, muy educado
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitud formal, educado
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitud formal, educado
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitud formal, educado
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitud formal, directo
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Пришлите пожалуйста...
Solicitud formal, directo
Σας ζητείται επειγόντως να...
Вам необходимо срочно...
Solicitud formal, muy directo
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Мы были бы признательны, если..
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitud formal y específica, directo
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Petición formal, directo
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Petición formal, directo
Η πρόθεσή μας είναι να...
Нашим намерением является...
Declaración de intención formal, directo
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Прикрепленный файл в формате...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, educado
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Больше информации см. на сайте...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, muy educado
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, muy educado
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Заранее спасибо...
Formal, muy educado
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, muy educado
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, muy educado
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, educado
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, educado
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, educado
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, educado
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, directo
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, directo
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Мы ценим ваш вклад
Formal, directo
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, muy directo
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Надеюсь на скорый ответ
Menos formal, educado
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Μετά τιμής,
С уважением...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
χαιρετισμούς,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean
θερμούς χαιρετισμούς
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo