Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Groeten,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo