Inglés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Beste Jan
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Met betrekking tot ...
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, educado
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formal, directo
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formal, directo
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Groeten,
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo