Vietnamita | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Geachte heer
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Geachte mevrouw
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Beste Jan
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
De bijlage is in ... formaat.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, educado
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Groeten,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo