Danés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Kære John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
I henhold til...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, educado
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, directo
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formal, directo
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo