Finlandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Arvoisa Herra Presidentti
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Hyvä John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
Koskien...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
Viitaten...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Kirjoitan tiedustellakseni...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
Olisikohan mahdollista...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Olisitteko ystävällisiä ja...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Haluan kysyä voisiko...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Voisitteko suositella...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Pyydämme teitä välittömästi...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Olisimme kiitollisia jos...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Tavoitteenamme on...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formal, educado
For further information please consult our website at…
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, directo
If you require more information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, directo
We appreciate your business.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Terveisin,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo