Húngaro | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Kedves John!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
Továbbá ....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
A ... ajánlásával....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ....
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Hálás lennék, ha ...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Elküldené nekem...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Tudna ajánlani...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Elküldené nekem ...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Sürgősen kérjük, hogy ...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Hálásak lennénk, ha ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
A csatolmány a ...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formal, educado
For further information please consult our website at…
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Előre is köszönöm...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formal, directo
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formal, directo
We appreciate your business.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszát.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo