Polaco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, educado
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo