Rumano | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Dragă Mihai,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
În legătură cu...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
Referitor la...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formal, educado
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, directo
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, directo
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Cu bine,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo